Dirección de la Universidad

JIANG Feng / LI Yansong

 

Presidente del consejo de dirección de la Universidad

JIANG Feng

Rector

LI Yansong

Vicepresidente del consejo de dirección de la Universidad

WANG Jing

QIAN Ling

Vicerectores

FENG Qinghua

ZHANG Feng

YANG Li

ZHOU Cheng

Director financiero (CFO)

LIN Xuelei

Compartir: