Dirección de la Universidad

JIANG Feng

CAO Deming

 

Presidente del consejo de dirección de la Universidad

JIANG Feng

Rector

CAO Deming

Vicepresidente del consejo de dirección de la Universidad

LI Yuesong

WANG Jin

Vicerectores

FENG Qinhua

ZHANG Feng

YANG Li

ZHOU Cheng

Director financiero (CFO)

LIN Xuelei

Compartir: